FIJNSTOF


Wat is fijnstof nu precies? En hoe is dit schadelijk voor mijn gezondheid?

Heb je hier vragen over of ben je bezorgd,

aarzel dan zeker niet om contact op te nemen met uw dokter.

Wat is fijnstof?


Fijnstof is een verzamelnaam voor kleine, onzichtbare deeltjes in de lucht die kleiner zijn dan 10 micrometer. Ter vergelijking, een menselijk haar heeft gemiddeld een diameter van 70 micrometer. Fijnstof wordt verder onderverdeeld in PM10 en PM2,5,met een maximale diameter van respectievelijk 10 en 2,5 micrometer.

Waar komt fijnstof vandaan?


Fijnstof bestaat uit primaire en secundaire deeltjes: primaire deeltjes worden rechtstreeks in de atmosfeer uitgestoten (verbranding, bodemerosie, woestijnzand, verdamping, enz.), secundaire deeltjes ontstaan in de atmosfeer als moleculen van verzurende stoffen zich binden met vaste deeltjes(ammoniak, zwaveldioxide, stikstofoxiden, organische verbindingen, enz.)

In Vlaanderen bestaat PM10 gemiddeld uit:

5 % - 10 % roetuitstoet van dieselwagens

10 % zeezout

10 % - 20 % mineraal stof

20 % koolstofhoudende deeltjes (houtverbranding, industrie)

30 % - 40 % secundaire deeltjes

Belangrijke opmerking: in de wintermaanden is 50 à 70 % van de koolstofhoudende deeltjes afkomstig uit de verbranding van biomassa (hout, pellets, enz.)


Is Fijnstof schadelijk voor de mens?


Stofdeeltjes groter dan 10 micrometer worden doorgaans in de neus vastgehouden en uitgescheiden via het slijmvlies.

Stofdeeltjes tussen 5 en 10 micrometer dringen dieper door in de neus en keelholte en kunnen de slijmafvoer in de luchtwegen verstoren, ademhalingsklachten veroorzaken en de gevoeligheid voor luchtweginfecties verhogen.

Stofdeeltjes tussen 1 en 5 micrometer dringen nog dieper door tot in de longen en kunnen longschade veroorzaken.

Stofdeeltjes kleiner dan 1 micrometer dringen via de longblaasjes verder door tot in de bloedsomloop en kunnen leiden tot hart- en vaatziekten.


Wat zijn de Europese normen:


Sinds 1 januari 2010 gelden volgende normen voor fijnstof PM10 in Europa:

Jaargemiddelde:20 microgram/m³

Daggemiddelde:50 microgram/m³

Maximum aantal overschrijdingen per jaar:7

Op de kaart is het huidig daggemiddelde terug te vinden voor Vlaanderen.

Deze kaart wordt dagelijks geupdate met de gemiddelde waarde. Meer info rond deze kaart kan je altijd terug vinden op de website van de VMM


Sinds 20 mei 2008 gelden volgende normen voor fijnstof PM2,5 in Europa:

Jaargemiddelde:25 microgram/m³

Daggemiddelde:25 microgram/m³

Blootstellingsconcentratievermindering:20 microgram/m³


OEKO fijnstoffilters


Wij begeleiden u in de beste oplossing voor fijnstoffilters. Of u nu een filter zoekt voor bij u thuis of op het bedrijf dan gaan wij steeds de Oekosolve voorstellen die optimaal uw fijn stof gaat uitfilteren.

Contacteer ons


Adres: Kouterstraat 4; 3052 Blanden; België

Email: info@oeko.be

Tel: +32(0)477034781


Volg ons

ECOCHEQUES

Wij aanvaarden:

© Copyright 2020 OEKO. All Rights Reserved.